Pages

Wednesday, June 15, 2016

એક બે નહિ અપાર વાવીશું (રાકેશ હાંસલિયા)

એક બે નહિ અપાર વાવીશું ,
આ હવામાં વિચાર વાવીશું

જ્યાં કદીયે કશું નથી ઊગ્યું, 
એ જગાએ ખુમાર વાવીશું

નાત તડકાની છો થતી દુશ્મન, 
એક વડલો ધરાર વાવીશું .

રાહ તારી ફરી ફરી જોવા, 
આંખમાં ઇન્તેજાર વાવીશું

જીદ કરી છે જો વાવવાની તો, 
સાવ થઇને ખુવાર વાવીશું

પથ્થરો તોડીને ઊગી નીકળે, 
સઘળું યે ધારદાર વાવીશું

આ જગતના ખૂણે ખૂણે 'રાકેશ', 
લાગણીની જુવાર વાવીશું
                             (રાકેશ હાંસલિયા)

No comments:

Post a Comment